МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.36

Ключові слова:

колектив, мультинаціональний колектив, команда, організація, управління, лідерство, комунікація

Анотація

Дана стаття досліджує поняття мультинаціонального колективу і розкриває його особливості. У сучасному світі, де компанії все частіше працюють в глобальному масштабі, виникає необхідність у формуванні ефективних робочих груп, в яких представлені працівники з різних країн та культур. У роботі проаналізовано переваги та виклики, пов'язані з формуванням та управлінням мультинаціональним колективом. До переваг належать розширення глобального ринку, доступ до різноманітності та кращих практик різних культур, а також сприяння творчості та інноваціям. Однак, існують і виклики, такі як розуміння та прийняття різних культурних норм, комунікаційних бар'єрів, конфліктів між різними національностями та складність управління розподіленими командами. Стаття також розглядає стратегії, що допомагають забезпечити успіх мультинаціонального колективу. До таких стратегій належать культурна адаптація та включення, побудова довіри та розуміння між членами колективу, розвиток міжкультурних комунікаційних навичок та використання технологій для полегшення спілкування та співпраці. На основі проведеного аналізу статті, можна зробити висновок, що мультинаціональний колектив може бути джерелом значних переваг для організацій, але потребує відповідного управління та уваги до культурних особливостей. Окрім того,у статті також досліджується вплив мультинаціонального колективу на результативність організації. Вона наголошує на важливості створення сприятливого середовища для співпраці та обміну ідеями між членами колективу з різних культур. Відкритий та толерантний підхід до різних поглядів та підходів може сприяти створенню синергетичного ефекту, де різні перспективи об'єднуються для досягнення кращих результатів. Особливу увагу у роботі приділено впливу культурного розмаїття на розвиток інновацій. Мультинаціональні колективи можуть стати джерелом нових ідей, рішень та підходів, оскільки різні культурні перспективи можуть сприяти творчому мисленню та стимулювати інноваційні процеси. Загалом стаття підкреслює, що мультинаціональні колективи мають свої особливості, включаючи переваги та виклики. Вона рекомендує організаціям брати до уваги культурні розміри, комунікаційні аспекти та стратегії управління для забезпечення успіху мультинаціональних колективів. Детальне дослідження та розуміння цих особливостей можуть сприяти побудові сильних та ефективних робочих груп, які можуть досягати високих результатів у глобальному бізнес-середовищі.

Посилання

Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти : [монографія] / Л. М. Карамушка. К. : Ніка-Центр, 2000. 332 с.

Найдьонов М. Формування системи рефлексивного управління в організаціях. Київ, 2008. 484 с.

Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / за ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. Хмельницький : ТУП, 2001. 330 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посіб. К. : Академвидав, 2003. 568 с.

Савельєва В. С. Психологія управління: навч. посіб. К. : Професіонал, 2005. 320 с.

Саннікова О. П. Феноменологія особистості : вибр. психол. пр. / О. П. Санікова. О. : СМИЛ, 2003. 256 с.

Технології роботи організаційних психологів. / За науковою редакцією Л.М.Карамушки. К., 2005. – 359 с.

Шпалінський В. В., Помазан К. А. Психологія управління / В. В. Шпалінський, К. А. Помазан. Харків : Веста: Вид. «Ранок», 2002. 222 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28