ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.31

Ключові слова:

кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення, закриття кримінального провадження, строки досудового розслідування, закінчення строку, обрахування строку, повідомлення про підозру

Анотація

Стаття присвячена вивченню дискусійних питань обчислення і перебігу строків досудового розслідування, дослідженню правової природи приводів і підстав, умов та інших обставин, необхідних для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування. На підставі аналізу судової та іншої правозастосовної практики здійснено диференціацію строків досудового розслідування, підстав для закриття кримінальних проваджень у зв’язку із їх закінченням, а також розмежовано самі кримінальні провадження залежно від застосовування правових режимів закінчення у них досудового розслідування через сплив строку досудового розслідування. Висловлено авторську позицію щодо недосконалої юридичної техніки норм Кримінального процесуального Кодексу, які визначають обставини для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, а також висвітлено проблемні аспекти щодо заповнення прогалин організаційного та процесуального характеру цих питань прикладами судових прецедентів, та можливістю їх релевантного використання. У зв’язку з чим запропоновано внесення конкретних змін до чинного Кримінального процесуального Кодексу задля логічного упорядкування обрахунку строків досудового розслідування, правових меж їх перебігу, поліпшення правових підстав для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування. Обґрунтовано необхідність таких змін для приведення положень процесуального законодавства до потреб практики та запоруки досягнення завдань кримінального провадження, забезпечення принципу невідворотності покарання і наближення досудового розслідування до європейських стандартів.

Посилання

CASE OF WEMHOFF v. GERMANY (27.06.1968) URL: https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22%E2%84%96%202122/64%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]} (дата звернення 24.07.2023).

CASE OF v. TURKEY (03.12.2009 ) URL: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{%22fulltext%22:[%22%228917/05%22%22],%22languageisocode%22:[%22UKR%22],%22appno%22:[%228917/05%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]} (дата звернення 24.07.2023).

Рішення Європейського Суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_683#Text (дата звернення 24.07.2023).

Рекомендації «Особливості реалізації прокурором повноважень при вирішенні питання про закриття кримінального провадження на підставі абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України», схвалені рішенням методичної ради Офісу Генерального прокурора від 06.07.2023 (протокол № 4).

Постанова Верховного Суду від 21.02.2023 у справі № 676/6434/21 URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109157187&red=100003ae663ab56f6636a4993e55d2a23b77d0&d=5 (дата звернення 24.07.2023).

Постанова Верховного Суду від 15.09.2021 у справі № № 711/3111/19 URL: https://zakononline.com.ua/courtdecisions/show/99687323 (дата звернення 24.07.2023)

Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 24.07.2022).

Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 дата звернення 24.07.2023).

Постанова Верховного Суду від 31.10.2022 у справі № 753/12578/19 URL: https://zakononline.com.ua/courtdecisions/show/107219619 (дата звернення 24.07.2023).

Постанова Верхового Суду від 12.09.2022 у справі № 287/1490/20 URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=106264606&red=100003ecb5fd0393bb283229fe7409304040e5&d=5 (дата звернення 24.07.2023).

Постанова Верховного Суду від 11.04.2023 у справі №201/3571/20 URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=110339375&red=1000031353eccd6c539daa95347c3758ec6aad&d=5 (дата звернення 24.07.2023).

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого Наказом Генерального прокурора №298 від 30.06.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text (дата звернення 24.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28