ДОВЕДЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО СТАНУ СП’ЯНІННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.27

Ключові слова:

адміністративне правопорушення, юридичний склад, адміністративна відповідальність, дитина, алкогольна інтоксикація, повнолітня особа

Анотація

Статтю присвячено здійсненню характеристики юридичного складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 180 «Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Обґрунтовано зв’язок адміністративне правопорушення, передбаченого статтею 180 КУпАП із багатьма іншими протиправними діяннями, як адміністративного (130, 173-2, 178, 179, 184 КУпАП), так і кримінально-правового характеру (166, 167, 304 Кримінального кодексу України). Вказано про певну тотожність між пияцтвом, що може носити разовий прояв та алкогольною інтоксикацією (сп’янінням), що ускладнює розмежування складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 180 та злочину, закріпленого у статті 304 КК України. При певній спорідненості протиправних дій, можна стверджувати про дисонанс у видах і обсягах передбачених законодавством санкцій. Зроблено висновок, що адміністративно-правові санкції з вчинення правопорушення, передбаченого статтею 180 КУпАП вимагають посилення, адже ризики для здоров’я дитини не можуть оцінюватись штрафом, в розмірі до 136 гривень. Наголошено, що у тексті КУпАП наявні терміни і терміносполучення, що не відповідають сучасним поглядам. Поняття «неповнолітня особа» має бути замінено на поняття «дитина», «стан сп’яніння» – на «алкогольна інтоксикацію» тощо. Вказано про доцільність доповнення змісту статті 180 КУпАП частиною другою (кваліфікованим складом), де суб’єктом правопорушення виступатимуть близькі особи дитини з більшим обсягом адміністративної відповідальності. Запропоновано для спрощення розмежування адміністративного і кримінально-караного діяння, вважати разові дії такими, що підпадають під дію КУпАП – доведенням до алкогольної інтоксикації, тоді як неодноразове (більше двох разів) вчинення подібного правопорушення має тягти за собою кримінальну відповідальність за статтею 304 КК України. Звернуто увагу на те, що проблема алкоголізації населення носить комплексний характер, а отже потребує комплексних заходів для вирішення.

Посилання

Логвиненко Б.О. Удосконалення національного антиалкогольного законодавства як складова медичної реформи. Тверезість – умова збереження та розвитку народу України: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 15.12.2017). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2017. 108 с. С. 75–77.

Давиденко О.О. Теоретико-правові засади кваліфікації адміністративних правопорушень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 102–105.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-24): Закон України від 07.12.1984 № 8073-X URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 24.07.2023).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 24.07.2023).

Логвиненко Б.О. Провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я: навч. посіб. / Б.О. Логвиненко. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 106 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : науково-практичний коментар: / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 781 с.

Хуторянська Т.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на нормальний розвиток дитини: автореферат дис. к.ю.н. 12.00.07. Дніпропетровськ. 2015. 22 с.

Артеменко А.В. Адміністративно-правова відповідальність за невиконання обов’язків по утриманню та вихованню неповнолітніх їх батьками (іншими законними представниками). Право і суспільство. 2020. № 3. С. 116–121.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text (дата звернення 24.07.2023).

Березняк В.С. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів, передбачених ст. 304 КК України, у частині втягнення неповнолітніх у пияцтво. Вплив рівня дозвілля та відпочинку молоді на зниження рівня злочинності: матеріали регіонал. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 31.05.2019). Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. С. 20–23.

Lexicon of alcohol and drug terms. World Health Organization. 1994. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/39461 (дата звернення 24.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28