ЩОДО ОКРЕМИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.25

Ключові слова:

бюджетна політика, бюджет, дефіцит бюджету, внутрішні запозичення, зовнішні запозичення, облігації державних позик, доходи бюджету, видатки бюджету, податкова політика

Анотація

У статті висвітлено змісту поняття «бюджетна політика» та визначено її особливості у період дії воєнного стану в Україні. Автором надано визначення поняття «бюджетна політика» як ефективного макроекономічного інструменту держави, визначено зміст сучасної бюджетної політики з урахуванням реалій воєнного стану. Автор виділяє окремі ключові особливості бюджетної політики в умовах воєнного стану, серед яких: пріоритетне фінансування оборонної сфери, активне залучення зовнішніх джерел (грантів та позик) для фінансування дефіциту державного бюджету, постійне оновлення орієнтирів бюджетної політики, податкова лібералізація, випуск та розповсюдження військових облігацій, скорочення бюджетних видатків тощо. Крім того, автор виділяє 4 блоки іноземної допомоги Україні в умовах воєнного стану (загальна або нецільова фінансова допомога бюджетам, невійськова фінансова допомога, військова допомога, невійськова допомога Україні в натуральній формі), виокремлює особливості кожного з них. Автор приходить до висновку, що в умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення належного виконання державного бюджету та забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи, перерозподіл обмежених бюджетних коштів, забезпечення соціальних виплат громадянам, збільшення видатків на оборону, перегляд джерел надходжень до бюджету та залучення міжнародної фінансової допомоги, а реалістичним способом управління державним боргом є поєднання політики скорочення бюджетних видатків з поступовим збільшенням доходів бюджету за рахунок економічного зростання.

Посилання

Чугунов І. Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.

Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1652-IX#Text

Канєва Т., Галабурда А. Бюджетна політика держави в умовах воєнного стану. CIENTIA RUCTUOSA. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. № 144(4). С. 98–109.

Звіт НБУ про фінансову стабільність, схвалений Комітетом з фінансової стабільності 23 грудня 2022 року. URL: file:///C:/Users/admin/Desktop/11111/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BD%D0%B1%D1%83.pdf

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF#Text

Петренко Г.О Щодо правового забезпечення випуску військових облігацій внутрішньої державної позики в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. №4. 2022. с. 267–270. http://www.lsej.org.ua/4_2022/63.pdf

Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік у січні-вересні, затверджений рішенням Рахункової палати від 20.12.2022 № 26-3. URL: http://rp.gov.ua/Activity/Reports/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28