ПРОБЛЕМАТИКА ВСТУПУ В СПАДЩИНУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ОСОБАМИ, ЩО ВИЇХАЛИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.24

Ключові слова:

спадкування, воєнний стан, прийняття спадщини, нотаріальні дії, постанова

Анотація

Стаття присвячена проблематиці вступу в спадщину під час воєнного стану особами, що виїхали за межі України. Автори статті аналізують ряд нормативно-правових актів: Постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану»; Постанову Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №719 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану»; Постанову Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану»; Книгу Шість «Спадкове право» Цивільного кодексу України; Закон України «Про нотаріат» від 02 вересня 1993 року № 3426-XII; Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року №142/5/310 «Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України»; Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»; Постанову Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 719 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану»; Постанову Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану». Розглянута судова практика з розгляду питання вступу у спадщину під час воєнного стану, а саме строки вступу у спадщину. Судова практика зазначена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у судовій справі №676/47/21 від 25 січня 2023 року та у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у судовій справі № 607/13549/21 від 13 квітня 2023 року.

Посилання

Голубенко І., Грачова О., Маслова М. Особливості порядку отримання спадщини в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 2. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/26. (дата звернення: 28.05.2023 р.)

Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.05.2023 р.)

Кухарєв О. Актуальні аспекти здійснення спадкоємцями права на прийняття спадщини в у мовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-11/50 (дата звернення: 28.05.2023 р.)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 січня 2023 року, судова справа № 676/47/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108654283 (дата звернення: 25.05.2023 р.)

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 квітня 2023 року, судова справа № 607/13549/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110255544 (дата звернення: 25.05.2023 р.)

Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року № 3426-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 18.05.2023 р.)

Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року №142/5/310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04#Text (дата звернення: 18.05.2023 р.)

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#Text ((дата звернення: 18.05.2023 р.)

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 719. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.05.2023 р.)

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 469. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenniazmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-shchodo-notariatu-derzhavnoi-reiestratsii-ta-funktsionuvanniaderzhavnykh-elektronnykh-informatsiinykh-resursiv-v-umovakh-vo (дата звернення: 25.05.2023 р.)

Цивільний Кодекс України: Закон України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 18.05.2023 р.)

Щодо змін у сферах нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану: інформаційний лист Нотаріальної Палати України від 22 травня 2023 року URL: https://npu.ua/wp-content/uploads/2023/05/inf469.pdf (дата звернення: 28.05.2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28