СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ В ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.21

Ключові слова:

судовий контроль, загальне позовне провадження, спрощене позовне провадження, цивільне судочинство, виконання судових рішень

Анотація

Стаття присвячена питанню судового контролю за виконанням рішень у позовному провадженні цивільного судочинства України. Належне функціонування інституту судового контролю у позовному провадженні цивільного судочинства є одним із пріоритетів в аспекті забезпечення верховенства права та захисту прав і свобод людини в Україні. Адже попри те, що судовий контроль не набув значного поширення у цивільному судочинстві, його дієвість щодо виконання рішень у справах позовного провадження є безспірною. Утім вітчизняний законодавець у чинному цивільному процесуальному законодавстві України не приділяє належної уваги правовому регулюванню судового контролю за виконанням рішень у позовному провадженні цивільного судочинства України сьогодні відзначається недосконалістю. Оскільки чинна кодифікація цивільного процесуального законодавства визначає лише загальні основи здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, не виокремлюючи будь-яких особливостей залежно від виду провадження. Так, невирішеним наразі все ще залишається питання впровадження звітності про виконання судового рішення, що значно сприятиме удосконаленню судового контролю за виконанням судових рішень у цивільному судочинстві, а також дозволить зменшити кількість випадків, коли рішення суду залишається невиконаним. Вирішити цю законодавчу прогалину допоможе, зареєстрований нині у парламенті, Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення судового контролю за виконанням судових рішень у господарському і цивільному судочинстві № 7042 від 11.02.2022 року, який пропонує доповнити Цивільний процесуальний кодекс України положеннями, які наділяють суд повноваженнями зобов’язувати боржника подати до суду звіт про виконання судового рішення. З урахуванням законодавчо закріпленого принципу змагальності сторін, пропонується, що ініціювати розгляд зазначеного питання перед судом може стягувач та державний/приватний виконавець. При цьому, звернутися до суду з відповідною заявою можливо буде в разі невиконання без поважних причин боржником судового рішення та за умови, що з моменту відкриття виконавчого провадження пройшло не менше тридцяти календарних днів. У той же час, вказаний законопроєкт потребує попереднього доопрацювання.

Посилання

Конституція України : закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 року № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1401-19#Text

Про виконавче провадження: : Закон України від 02.06.2016 року №1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1618-15

Токарчук Л. М. До питань застосування аналогії закону в цивільному судочинстві України. Правова держава. 2023. №49. С. 80–91.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення судового контролю за виконанням судових рішень у господарському і цивільному судочинстві № 7042 від 11.02.2022 року. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38957

Висновок на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення судового контролю за виконанням судових рішень у господарському і цивільному судочинстві» № 7042 від 11.02.2022 року. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/ Bills/ pubFile/ 1460976

Постанова КЦС ВС від 15 квітня 2020 року у справі № 761/24136/15-ц. URL: https://rm.coe.int/analysis-judcontrol-execution-of-judgments-ms-otradnova-ukr-final/1680a21d4b

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28