ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕАТИВНОСТІ СУБ’ЄКТА У СТРУКТУРІ АКАДЕМІЧНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Микола Володимирович Саврасов
  • Олександр Генадійович Шайда
  • Вікторія В’ячеславівна Мухіна https://orcid.org/0000-0002-0819-4001

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.17

Ключові слова:

суб’єкт, академічно-професійна саморегуляція, мотивація, образна креативність, вербальна креативність, структура, чинник, кластер

Анотація

Дане дослідження присвячене проблемі психологічних характеристик креативності у структурі академічного та професійного саморегулювання суб’єкта діяльності, актуальність якої обумовлена оптимізацією змісту та методів вищої освіти в контексті формування вмінь та навичок вибору власної освітньої траєкторії учасниками освітнього процесу. Дослідження передбачало теоретико-методологічний та емпіричний аналіз основних психологічних характеристик прояву креативності у структурі академічного саморегулювання суб’єкта, концептуалізованих в термінах теорії самодетермінації навчально-професійної діяльності. В якості методик дослідження активно використовувалися тест невербальної креативності Є. Торренса, тест вербальної креативності С. Медніка, опитувальник «Академічна саморегуляція» Р. М. Райана та Д. Р. Коннелла. Академічно-професійна саморегуляція суб’єкта як специфічний, високосвідомий вид його активності передбачає задоволення актуальних освітньо-професійних потреб на вмотивованому, усвідомленому та емоційному позитивному рівнях психічного функціонування та у взаємодії із оточуючим середовищем, що сприяє академічній успішності, як важливому компоненту подальшого професійного становлення. Встановлено, що в процесі навчання у виші внутрішня мотивація є найвищою у студентів з високим рівнем образної креативності, високий рівень вербальної креативності на першому курсі передбачає найвищі показники внутрішньої саморегуляції. Виявлено, що ідентифікована форма зовнішньої академічної регуляції властива студентам з високими показниками як вербальної, так і образної креативності, в той час як інтроєктована регуляція цілком негативно пов’язана із показниками креативності суб’єкта навчально-професійної діяльності. Інтроєктована регуляція негативно пов’язана із показниками креативності суб’єкта навчально-професійної діяльності, а низький рівень образної креативності на початку навчання у виші взаємообумовлений із високим рівнем прояву інтроєктованого регулювання.

Посилання

Гальцева Т. О. Психологічні особливості включення вчителя в педагогічні системи навчання : автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.07. К., 2003. 21 с.

Саврасов М. В. Регулятивні чинники креативності суб’єкта навчально-професійної діяльності : дис…. докт. психол. наук: 19.00.07. Одеса, 2021. 484 с.

Тарасюк Л. С. Креативність як феномен людського буття в культурі: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 26.00.01. К., 2011. 20 c.

Фальова О. Є. Психологічні особливості особистісного розвитку студентів різних спеціальностей у навчальному процесі вищого навчального закладу: автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.07. Харків, 1997. 20 с.

Яцюк М. В. Адаптація опитувальника академічної саморегуляції Р. М. Райана і Д. Р. Коннелла (Causal Dimension Scale ІІ SRQ-A). Практична психологія та соціальна робота. 2008. № 4. С. 45–47.

Deci E. L., Ryan R. M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. Canadian Psychology, 2008. V. 49. 2008. P. 182–185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28