ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ЕМПАТІЙНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.15

Ключові слова:

молодь, емпатія/емпатійність, емоції, емоційний інтелект, формування, діяльність, розвиток

Анотація

У статті проаналізовано поняття «емпатія/емпатійність» та «емоційний інтелект» у процесі розвитку молодих людей, зокрема здобувачів вищої освіти. У сучасних умовах становлення особистості молодою людини одним із пріорітетних напрямків ученні вважають проблему розвитку емоційного інтелекту, зокрема, як чинника соціальної та інтелектуальної зрілості та моральної свідомості. Сьогодення вимагає від соціуму та окремо від кожної взятої особистості адекватної реакції на ситуацію кризи/ стресу, які зараз спровоковані воєнною ситуацією в Україні, що сприяють проявам агресії, страху, паніки, апатії, депресії тощо і це вимагає від оточення не лише розуміння даних ситуативних реакцій а і правильної реакції та взаємодії, які не нашкодять, підтримають, допоможуть. Тому що припускаємо, що рівень розвитку інтелекту як розумової діяльності людини надає їй можливості здобувати нові знання не лише про світ а і про різноманітні напрямки життєдіяльності, що приятиме ефективному їх використанні зокрема у емоційно-моральному ракурсі особистісної взаємодії з соціумом. Автором проаналізовані історичні та сучасні розвідки проблеми формування та розвитку емоційної сфери особистості та специфіка становлення емоційного інтелекту. Людину, вважатимемо особистістю, якщо один із пріорітетних напрямків власного розвитку вона обере собі шлях самонавчання, самовдосконалення та саморозвитку, зокрема власної життєвої енергії, яка даватиме їй змогу розуміти і адекватно оцінювати стан та емоційний досвід власний та іншої людини і намагатися не нав’язувати їй власних переконань, а у підтримці створить умови для власного/персонального вибору та прийняття рішень. Отримавши результати емпіричного дослідження ми прийшли до висновку що у молодих людей рівень особистого емоційного інтелекту сприятиме зниженню частоти переживання негативних емоцій.

Посилання

Віктор Шагар. Сучасний психологічний словник. Харків : ПРАПОР, 2007. 640 с.

Марія Шпак. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень. Психологія особистості. 2011. № 1 (2). С. 282–288.

Людмила Ракітянська. Становлення та розвиток поняття «емоційний інтелект» історико-філософський аналіз. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки). Випуск № 3-4 (56–57), 2018. С. 36–42.

Карпенко Є.В. Психологія емоційного інтелекту в дискурсі життєздійснення особистості. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня доктора психологічних наук. Острог, 2020. 38 с.

Карпенко Є.В. Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості. Психологія і особистість. 2019. № 1(15). С. 60–72.

Mayer J. D., Salovey P., Emotional Intelligence and the Construction and Regulation of Feelings. Applied and Preventive Psychology. 1995. Vol. 4, Issue 3. Pp. 197–208.

Гоулман Д. Емоційний інтелект. Пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків : Віват, 2018. 512 с.

Feldman Barrett L. How emotions are made: the secret life of the brain. Boston : Houghton Mifflin harcourt, 2017. 448 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28