ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИХ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.11

Ключові слова:

контент-аналіз, мода (модальність), метод експертних оцінок, рейтинг

Анотація

Вже впродовж майже двох століть психологія намагається віднайти (а за останні півтораста років і науково обґрунтувати) адекватні методи дослідження свого предмету. Особлива активність з боку дослідників, котрі здебільшого мали природничу освіту, була помітна на ранніх стадіях становлення психологічної науки. Позаяк обрана царина знань для них була невідомою, то концептуальне рішення, покладене в основу методів було привнесене з точних наук: інструменти діагностики повинні давати абсолютно точні виміри характеристик психологічних явищ. Згодом виявилось, що психічна сутність людини занадто складна для забезпечення таких вимірів. Усвідомлення цього факту не лише викликало скепсис серед багатьох критиків психології як науки, а й породило в ній кризу. Можна абсолютно категорично стверджувати, що ця критика триває і по сьогодні. Причому аргументи опонентів дуже часто зводяться до розв’язання дилеми: використовувати чи не використовувати математичні процедури при дослідженні психологічних змінних. Незважаючи на те, що дискусія між науковцями триває, правильне рішення інколи припідносить сама логіка життя або правильніше ті разючі зміни, які спричинені науковим прогресом. Так, можливості сучасної комп’ютерної техніки, велике різноманіття програмного забезпечення, широкий доступ до інформаційних джерел, розміщених на багатьох сайтах Інтернет-ресурсів, дозволяють проводити дослідження з використанням різноманітних процедур кількісно-якісної обробки даних, в основі яких покладено принцип аналізу інформаційного змісту. Тим не менше, на сьогоднішній день (на жаль) психологи не надто активно їх використовують, в той час як науковці в області соціології, політології, історії, філології тощо, вже давно знайшли їм постійне застосування. Запропонована нами стаття висвітлює деякі аспекти використання цих методів, а тому буде корисною для тих, хто прагне поглибити свої знання і здобути необхідний науково-методичний досвід.

Посилання

Белей М.Д. Деякі особливості використання контент-аналізу в психологічних дослідженнях. Зб. ст. учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). Дрогобич: ТзОВ «Трек ЛТД» 2021. С. 34–41.

Белей М.Д. Методи психодіагностики: інструментарій та процедурні особливості. / М. Д. Белей, І.М. Гоян. Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2010. 256 с.

Белей М.Д. Практикум з психодіагностики: Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальностей «Початкова освіта. Практична психологія в галузі освіти». – Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б., 2014. 156 с.

Гоян І.М. Методи діагностики психічного розвитку дітей. / І.М. Гоян, А.А. Палій. – Івано-Франківськ: «Симфонія форте». 2014. – С. 72–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28