УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.3

Ключові слова:

інформаційні технології, модель професійної підготовки, освітній портал, професійна підготовка, розвиток

Анотація

Реалізація стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору потребує досягнення у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності складових сектору безпеки і оборони України для суттєвої активізації реформ, які необхідно впровадити для досягнення відповідності критеріям членства в НАТО. Всеохоплююча оборона України передбачає координацію спроможностей усіх складових сектору безпеки і оборони України. З метою забезпечення готовності сил оборони України до надання відсічі збройній агресії проти України, досягнення високого рівня операційної сумісності, міжвідомчої взаємодії та координації дій під час планування і проведення спільних операцій за стандартами та процедурами НАТО, комплектування їх вмотивованим, професійним і освіченим особовим складом, поступового переходу до засад професійної армії є необхідним застосування нових підходів до формування структури і змісту системи військової освіти. Результати аналізу світових тенденцій та досвіду провідних держав – членів НАТО щодо трансформації військової освітньої галузі в умовах ведення бойових дій на території України свідчать про наявність певних проблем і чинників, які стримують ефективне функціонування системи військової освіти, що зумовлені новими викликами, які постали перед громадськістю, суспільством, державою та складовими сектору безпеки і оборони України. У статті здійснено аналіз організації та забезпечення професійного навчання в Держспецзв’язку, розглянуто його недоліки, запропоновано нову модель професійної підготовки військовослужбовців структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, закладів та установ Держспецзв’язку, складовою якої є освітній портал Держспецзв’язку, який покликаний забезпечити можливість проведення навчальних занять в системі професійної підготовки та їх контроль в режимі онлайн.

Посилання

Волошина С. Аналіз стану професійного навчання та умов його розвитку в Україні. Економічний аналіз. 2012. Т. 10(3). – С. 122–126. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(3)__28. (дата звернення: 03.06.2023).

Ізюмцева Н. В. Аналіз проблем професійного навчання персоналу на виробництві. Інфраструктура ринку. 2018. № 26. – С. 136–140. – URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/26_2018_ukr/22.pdf. (дата звернення: 03.06.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. Урядовий кур'єр. 2020. 16 верес. (№ 179).

Про трансформацію системи військової освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 р. № 1410. Офіційний вісник України. 1997. № 51. С. 32.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2021 року «Про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» : Указ Президента України від 22.10.2021 р. № 544/2021. Урядовий кур'єр. 2021. 26 жовт. (№ 205).

Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI. Голос України. 2012. 04 лют. (№ 22).

Арсенович Л. А. Подальший розвиток системи професійного навчання фахівців із кібербезпеки в умовах розвитку цифрових технологій. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Вип. 3. – С. 3–13. – URL: http://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/239/220. (дата звернення: 03.06.2023).

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон України від 24.03.1999 р. № 548-ХІV. Офіційний вісник України. 1999. 04 черв. (№ 20).

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106. Урядовий кур'єр. 2019. № 35.

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 167-р. Урядовий кур'єр. 2021. № 50.

Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1045. Офіційний вісник України. 2015. № 102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ