ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН: РОЛЬ ТА ПРИНЦИПИ ВИБОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.27

Ключові слова:

демократія, виборчий процес, вибори, голосування, принципи демократії, політична участь, стадії виборчого процесу

Анотація

У статті актуалізовано потребу у виробленні дієвих механізмів проведення виборів на засадах демократії з мінімізацією ризиків порушень та з подальшим удосконаленням виборчої системи України. Проаналізовано демократичні засади виборчого процесу, зокрема відповідність виборів принципам демократії. Наголошено на тому, що виборча система є важливою складовою політичного режиму, оскільки вона встановлює правила формування органів влади, а також здійснює безпосередній вплив на електоральний процес. Виявлено, що головним компонентом виборчих систем є вибори. В свою чергу, вибори – це спосіб формування органів державної влади і наділення повноваженнями посадової особи через волевиявлення громадян. Розглянуто головні функції виборів: артикуляція інтересів різних соціальних груп; мирне вирішення конфлікту між політичними акторами, що претендують на владу; легітимація структур влади; політична соціалізація і мобілізація громадян. Виявлено, що в більшості держав світу виборець голосує безпосередньо за кандидата (прямі вибори), а в деяких державах використовуються непрямі вибори. З’ясовано, що організаційно-практична сторона виборчого процесу представлена виборчою процедурою – заходами держави з організації і проведення виборів. В ході аналізу виокремлено виборчу (передвиборчу) кампанію, під якою розуміють дії безпосередніх учасників виборів: висування кандидатів, розробку передвиборних програм, агітацію та інші форми роботи з електоратом. Було виявлено те, що проведення сучасних виборчих кампаній особливо вимагає проведення спеціальних досліджень у сфері політичного маркетингу. Було розглянуто стадії виборчого процесу. Зроблено висновок, що дотримання загальних принципів, що визнаються світовим співтовариством, дозволить надати виборам дійсно демократичного характеру в нашій державі.

Посилання

Баранівський В.Ф. Політологія: Підручник. Київ: Національна академія управління, 2016. 236 с.

Воронянський О.В., Кулішенко Т.Ю., Скубій І.В. Політологія: Підручник. Харків: ХНТУС·Н імені Петра Василенка, 2017. 180 с.

Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: Підручник (для студ. вищ. навч. закл.). Київ: Центр учбової літератури, 2009. 840 с.

Ільницький М.С. Теоретико-правові засади виборчого процесу. Європейські перспективи № 2, 2018. URL: https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11455/Teoretyko_pravovi_Ilnytskyi_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: підручник для студ. вищ. закладів освіти. 5-те вид., стер. Л. : Новий Світ-2000, 2008. 304 с.

Томахів В. Політологія, Навч. Посібник. вид. т-е, доповнене. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 244 с.

Тупчієнко Л.С. Політологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. К.: Вид-во Нац. авіації. ун-ту «НАУ-друк», 2010. 268 с.

Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 472 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ