КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.20

Ключові слова:

компетенція, правоохоронні органи, воєнний стан, поліція, органи внутрішніх справ, повноваження

Анотація

Дана наукова стаття присвячена дослідженню повноважень правоохоронних органів, оновлених та в певних аспектах розширених внаслідок введення воєнного стану у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Особливий правовий режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, які забезпечують правопорядок, військового командування та адміністрацій задля захисту національної безпеки, суверенності країни, а також збереження забезпечення прав громадян, законних інтересів юридичних осіб, обмежених внаслідок дії правового режиму воєнного стану. Діяльність правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ, спрямована на посилену охорону громадського порядку, а також розроблення і впровадження додаткових сил, засобів, резервів, варіантів посиленого несення служби, підвищення готовності особливого складу. Особливість роботи всіх правоохоронних органів наразі обумовлена більшою мірою єдиною метою всього Українського народу разом з державним апаратом – відверненням агресії рф проти нашої держави. Діяльність органів державної влади в теперішні воєнні часи зводиться до допомоги органам управління у виконанні завдань оборони країни. Правоохоронні органи в даній системі грають надзвичайно важливу роль і від їх ефективності залежить внутрішня безпека держави. Ось чому нагально постає питання визначення їх компетенції, бо наявність чітких повноважень дає гарантії законності в реалізації політики під час воєнного стану.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 12.05.2023).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.05.2023).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 12.05.2023).

Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану: Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0273-22#Text (дата звернення: 13.05.2023).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/580-19#Text (дата звернення: 13.05.2023).

Коломієць С.С., Баранов С.О. Повноваження поліції під час дії воєнного стану. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжн. наук.-практ. інтернет конф., 28 жовт. 2022 р. Одеса :ОДУВС, 2022. С. 81–83.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 02.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 14.05.2023).

Гусарєв С. М. Щодо проблеми забезпечення прав громадян у діяльності Національної поліції України в умовах воєнного стану. Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф, 7 груд. 2022 р. Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 21–23.

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15.06.2018 № 2337-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text (дата звернення: 14.05.2023).

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 485 «Про внесення змін до пункту 4 Положення про Національну поліцію». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-4-polozhenniapro-na-a485 (дата звернення: 15.05.2023).

Як змінилась діяльність антикорупційних інституцій в умовах воєнного стану. Національна академія внутрішніх справ. URL https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-boryutsya-z-korupciyeyu-vukrajini-pid-chas-viyni-interv-yuz-aktivistkoyu-cpk-ostanni-novini50257796.html (дата звернення: 14.05.2023).

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2004 р. №661-ІV. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (дата звернення: 15.05.2023).

Мисик А.Б. Модель процесу прийняття рішення на застосування резервів в охороні державного кордону. Збірник наукових праць НАДПСУ. 2016. № 24. С. 18–24.

Ковалів М. В. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 837. С. 65–70.

Зозуля І. В. Правове забезпечення діяльності органів системи МВС України під час воєнного стану. Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2022 р. Харків : ХНУВС, 2022. С. 85–90.

Жос Б. Робота Правоохоронних органів в умовах воєнного стану. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали наук.-практ. онлайн-заходу, 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 313

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01