НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.18

Ключові слова:

нотаріат, нотаріус, нотаріальна таємниця, професійна таємниця, розголошення таємниці, конфіденційні відомості

Анотація

Наукова стаття призначена дослідженню сучасного стану та проблемних питань нотаріальної таємниці, як однієї з важливих складових діяльності нотаріуса. На початку нашого дослідження було визначено загальне поняття нотаріальної таємниці, яке є одним із різновидів професійної таємниці. Зазначено, що нотаріальна таємниця є важливою складовою діяльності нотаріуса, яка забезпечує захист конфіденційної інформації, що отримується ним у процесі виконання своїх професійних обов’язків. Проаналізовано чинне законодавство стосовно діяльності нотаріусів та засад захисту нотаріальної таємниці в різних процесуальних стадіях, серед якого: Конституція України, Закон України «Про нотаріат», Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний процесуальний кодекс України. На основі аналізу нормативно-правових актів вказано, що нотаріус повинен забезпечити безпеку збереження нотаріальних діл, які містять конфіденційну інформацію та забезпечити їхнє знищення відповідно до законодавства. Серед проблемних питань нотаріальної таємниці зазначено про проблеми, пов’язані зі зберіганням конфіденційної інформації в електронному вигляді. Окрім цього, вказано, що нотаріус вносить інформацію до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів. Іншою проблемою визначеною при дослідженні є не чіткість засад притягнення до відповідальності нотаріуса за розголошення нотаріальної таємниці. Запропоновано вдосконалювати електронний реєстр нотаріальних дій та розробляти нові механізми збереження та передачі конфіденційної інформації відповідно до сучасних вимог. Також запропоновано чітко зазначити засади відповідальності за розголошення нотаріальної таємниці в Законі України «Про нотаріат» та в кримінальному і адміністративному законодавстві.

Посилання

Денисяк Н. Збереження нотаріусом професійної нотаріальної таємниці. Юридичний вісник Міжнародного гуманітарного університету. Київ. 2021. С. 80–86.

Устименко Н. В. Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона : автореф. дис. … к.ю.н. за спец. : 12.00.03. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудорого. Харків, 2001. 20 с.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.04.2023).

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. № 3245-ХІІ. Дата оновлення: 29.12.2022 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст. 383. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 17.04.2023).

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Дата оновлення: 15.04.2023 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 20.04.2023).

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ. Дата оновлення: 15.04.2023 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст. 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 20.04.2023).

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Дата оновлення: 01.04.2023 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 20.04.2023).

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.04.2010 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 28.04.2023 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 20.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01