СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.16

Ключові слова:

птахівничі господарства, сільськогосподарська продукція, фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний режим оподаткування

Анотація

У статті досліджуються процеси становлення, розвитку та визначення сучасного стану оподаткування птахівництва в Україні. Зазначено, що становлення оподаткування птахівництва в Україні розпочалося відразу після здобуття нашою державою незалежності, шляхом прийняття законодавчих актів, які регулювали порядок оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. Звернено увагу на те, що ставки податків, які на той час застосовувалися при оподаткуванні діяльності сільсько-господарських товаровиробників, в т.ч. і птахівничих господарств були досить високими, що призвело до виникнення значної податкової заборгованості такої категорії платників податків перед бюджетом та до збитковості виробництва. Доведено, що задля стимулювання розвитку сільського господарства та поліпшення фінансового забезпечення товаровиробників цієї галузі, було впроваджено фіксований сільськогосподарський податок (пізніше він називався єдиний податок четвертої групи), яким визначався особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлював заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату фіксованого сільськогосподарського податку. Досліджено, що важливе значення для оподаткування птахівничих господарств мав також спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, згідно якого платники такого режиму за поставлену ними сільськогосподарську продукцію не сплачували нараховані суми податку на додану вартість до бюджету, а використовували такі кошти на власний розсуд у виробничій діяльності. Аргументовано, що впровадження фіксованого сільськогосподарського податку та спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, беззаперечно було важливим стимулюючим фактором як для галузі птахівництва так і для розвитку сільського господарства в цілому. В той же час, встановлено, що подальша відміна спеціального режиму оподаткування, негативно вплинула на фінансове становище птахівничих господарств і призвела до збільшення податкового навантаження на дану галузь. Обгрунтовано, що позбавлення права птахівничих господарств на застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді сплати єдиного податку четвертої групи, поставило галузь птахівництва на межу виживання. Зауважено, що запозичення досвіду країн ЄС у сфері застосування пільг в оподаткуванні виробників сільськогосподарської продукції є надзвичайно важливим і вимагає внесення змін до законодавства щодо відновлення державної підтримки вітчизняної галузі птахівництва.

Посилання

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року № 1877-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#top

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року № 530. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#top

Жмудінський В.П. Птахівничі господарства, як суб’єкти сільськогосподарського товаровиробництва, їх види. Держава і право. 2017. Вип. 75. С. 286–298.

Магопець О.А., Босенко А.В. Удосконалення механізму справляння єдиного податку для сільськогосподарських товаровиробників. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 28. С. 87–99.

Босенко А.І. Організаційно-економічний механізм управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів: дис… канд. екон. наук: 08.00.03. Кіровоград, 2016. С. 33–34.

Слатвінська М.О. Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу: стан, проблеми, перспективи: монографія. Одеса: Одес. Нац. економ. ун-т, 2012. 252 с.

Постанова Верховного Суду України від 17 червня 2008р. № 21-587во0. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 1880999

Кулініч О.І. Зміни в оподаткуванні птахівництва несуть ризики для продовольчої безпеки держави. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394942-zmini-v-opodatkuvanni-ptahivnictva-nesut-riziki-dlaprodovolco i-bezpeki-derzavi-deputat.html

Карпенко С.М. Птахівництво ризикує перейти у «тінь» через податковий тиск. URL: https://agropolit.com/news/23203-ptahivnitstvo-rizikuye-pereyti-u-tin-cherez-podatkoviy-tisk

Макаренко І.С. Українські птахівники згортають виробництво: «доб'ють» їх податкові ініціативи влади. URL: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1962937-ukrayinski-ptakhivniki-zgortayut-virobnitstvo-dobyut-yikhpodatkovi-initsiativi-vlad

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01