ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙНИ: ДОСВІД УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.12

Ключові слова:

воєнний стан, внутрішньо переміщені особи, ВПО, психологічна підтримка, психологічний супровід, подолання стрес

Анотація

Автором досліджено питання психічного здоров’я та психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Зазначено, що нині війна є найбільш виразним негативним чинником, що впливає на психічне здоров’я особистості. Цей чинник створює пряму загрозу життю людини і спричиняє різні форми насильства (політичного, військового, економічного, сексуального тощо). Війна може мати серйозні наслідки для психічного благополуччя особистості, включаючи посттравматичний стресовий розлад, депресію, тривожність та інші психічні проблеми. Відмічено, що внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну, проблема вимушеної міграції стала однією з найважливіших для держави і суспільства. Майже 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки через цей конфлікт. Визначено, що психічне здоров’я людини залежить від різних соціально-економічних, біологічних та екологічних чинників, які можуть впливати на його стан в будь-який момент часу. Серед цих чинників насильство та стійкий соціально-економічний тиск визнаються як ризикові для психічного здоров’я, і особливо чіткі докази цього пов’язані з сексуальним насильством. Також вказується, що погіршення психічного здоров’я пов’язане зі швидкими соціальними змінами, стресовими умовами праці, гендерною дискримінацією, соціальною ізоляцією, нездоровим способом життя, погіршенням фізичного здоров’я та порушеннями прав людини. Зауважено, що вплив війни на психічне здоров’я може бути довготривалим і потребує адекватної підтримки та інтервенцій. Особи, які пережили воєнні конфлікти, можуть страждати від психологічних травм, посттравматичного стресового розладу, тривожності, депресії, втрати самооцінки та інших проблем з психічним здоров’ям. Розглянуто основні напрями психологічної підтримки ВПО. Зауважено, що психологічна підтримка має бути індивідуалізованою та орієнтованою на потреби конкретних осіб. Комплексний підхід до психологічної підтримки, що включає діагностику, планування і виконання інтервенцій, сприятиме покращенню психологічної адаптації вимушено переміщених осіб.

Посилання

Вишньовський В. Психологічна адаптація вимушено переміщених осіб, жертв воєнних конфліктів. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 21–22 квітня 2022 р.); Упорядники: А.А. Криськов, В.В. Вишньовський та Н.В. Габрусєва Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. С. 3–5.

Карамушка Л. М., Карамушка Т. В. Емпіричне дослідження особливостей психічного здоров’я вимушених «внутрішніх» переселенців в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. № 2 (26). С. 62–74. URL: https://doi.org/10.31108/2.2022.2.26.6. (дата звернення: 23.05.2023).

Лефтеров В. О., Короход Я. Д. Психоемоційний стан та психологічна адаптація вимушено переміщених осіб в Україні. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня

р.); за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 1. С. 291–294.

International Organization for Migration Ukraine. International Organization for Migration. URL: https://ukraine.iom.int/ (date of access: 23.05.2023).

Тюріна В. О., Солохіна Л. О. Вплив військових конфліктів на психічне здоров’я людини: короткий огляд зарубіжних досліджень. Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. поліція України та ін. Харків: ХНУВС, 2022. С. 116–121.

Федько В. Психологічна підтримка здобувачів освіти та організація навчання під час війни. Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник матеріалів наукових доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2022 р.). Київ, 2022. С. 171–176.

World Health Organization. «Mental health: strengthening our response». URL: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response (date of access: 23.05.2023).

Lebedynska I. International legal strategy for the introduction of future warfare in the face of rapid technological advances. Futurity Economics&Law. 2023. P. 85–94. URL: https://doi.org/10.57125/fel.2023.03.25.08 (date of access: 23.05.2023).

Sukhostavets N. Psycho-rehabilitation adaptation of pregnant women and mothers in the postpartum period who experienced traumatic events during the war. Futurity Medicine. 2022. P. 4–11. URL: https://doi.org/10.57125/fem.2022.09.30.01 (date of access: 23.05.2023).

Попова О. І., Ільїна-Стогнієнко В. Ю., Герасименко О. А. Успішні кейси дистанційного навчання в медичних закладах освіти України в період воєнного стану. Академічні візії. 2023. вип. 18 (Квітень). URL: https://academyvision.org/index.php/av/article/view/260. (дата звернення: 23.05.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01