РОЛЬ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНА У ЗБЕРЕЖЕННІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.11

Ключові слова:

військовий капелан, емпіричне дослідження, військовослужбовці, військовий психолог, психічне здоров’я

Анотація

У статті актуалізується питання залучення військових капеланів до процесу психологічного супроводу професійної діяльності військовослужбовців, розглянуто погляди науковців-психологів щодо актуальності застосування потенціалу релігійної віри в контексті збереження психічного здоров’я особистості. Висвітлено результати емпіричного дослідження питання актуальності залучення військових капеланів до процесу збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Окреслено основні результати дослідження, що були отримані за допомогою наступних психологічних методів наукового пізнання: спостереження, бесіда, анкетування, узагальнення незалежних характеристик тощо. Подано результати проведеного анкетування респондентів (військовослужбовців Державної прикордонної служби України). Серед військовослужбовців загалом було опитано 130 респондентів (82 чоловіка і 48 жінок), представників усіх регіонів нашої країни. До категорії віруючих себе віднесли 75% респондентів (98 осіб), переважна більшість православні 85% (110 осіб). Особливо цікавими є результати отримані на запитання – «У разі виникнення проблем з морально-психологічним станом до кого б Ви скоріше звернулись за порадою?», де – 50% респондентів зазначили командира підрозділу, 21% – психолога військової частини, 9% – військового капелана, 5% – цивільного психолога, що свідчить про формування психологічної культури військовослужбовців та наявність запиту на роботу військових капеланів у питанні надання психологічної допомоги бійцям. Перспективою подальших наукових розвідок може бути вивчення та узагальнення практичного досвіду військових капеланів під час надання психологічної допомоги військовослужбовцям у зоні ведення бойових дій.

Посилання

Войтюк О. Особливості впливу релігійності на психологічний стан прикордонників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Психологія. 2022. № 1. С. 144–147. URL: https://doi.org/10.32782/psyvisnyk/2022.1.27

Галіченко М. В., Бойко Н. О. Релігійність студентської молоді Херсонщини: соціологічний аналіз. Габітус.2020. Вип. 17. С. 19–24. URL: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.17.3

Калениченко Т. А. Релігійна складова суспільно-політичного конфлікту кінця 2013–2017 рр. в Україні : дис. … канд. філос. наук : 09.00.11. Київ, 2018. 210 с.

Маковський А. О. Емпіричне дослідження релігійності прикордонників. Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24‒25 вересня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2021. С. 85–88.

Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 360 с.

Максименко С. Д., Коваль І. А., Максименко К. С., Папуча М. В. Медична психологія : підручник. Вінниця : Нова книга, 2008. 520 с.

Москалець В. П., Синяк І. В. Віра в Бога, марновірство, обереги учасників бойових дій у Донбасі. Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія. За заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. Харків: ФОП Мезіна В. В., 2022. 518 с. С. 140–152.

Осьодло В., Грилюк С., Тютюнник Л. Сучасний стан і перспективи психологічного забезпечення в Збройних силах України. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 1. С. 89–98. URL: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.14

Охорона психічного здоров'я в умовах війни : у 2 т / Амер.-укр. мед. фундація; пер. з англ.: Т. Охлопкова, О. Брацюк. Т. 2. Київ : Наш Формат, 2017. 546 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01