ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.9

Ключові слова:

судова експертиза, судово-експертна діяльність, державне управління, докази та доказування, професійна експертна діяльність, система управління

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми в сфері реформування публічного управління організаційної системи судових експертиз в Україні в умовах воєнного стану та європейської інтеграції, розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих результатів. Під час розгляду проаналізовано інституційні засади судово-експертної діяльності та підняті наявні проблеми, які існують у цьому напрямку. Зазначено, що в Україні на даний час сформована нова сфера професійної діяльності, а саме діяльність судових експертів. Даний факт підтверджується наявною нормативно-правовою базою, розвитком сфери знань про аналітичне забезпечення та розвитком експертних установ як державної, так і комунальної, і приватної форм власності. Враховуючи сучасні національні процеси із здійсненням судової реформи, де в межах права на справедливий суд розглядається гарантія у створенні інституту незалежних судових експертиз, треба відмітити формування окремого напрямку державної політики, що передбачає реформування інституційної системи судово-експертної діяльності. На даний час у Верховній Раді України знаходяться ряд законопроектів, які передбачають комплексну реформу системи судових та правоохоронних органів, тому важливо в законодавчі площині врахувати зміни, які відбуваються у роботі судових експертів та забезпечити розвиток судово-експертної діяльності. Інституційна сфера судових експертиз, в розрізі здійснення публічного управління, має цілковито відповідати міжнародним стандартам і здійснюватися в рамках задекларованої судової реформи. Адже висновки судового експерта є окремим процесуальним джерелом доказів і лягають в основу державного обвинувачення, здійснення захисту адвокатом у судовому процесі, прийнятті рішення суду, проведення відшкодування завданих збитків, також можуть використовуватися міжнародними правозахисними організаціями та слугувати джерелом доказів у міжнародних судових установах. Нажаль законодавче та організаційне забезпечення інституту національної судової експертизи не завжди повною мірою дозволяє використати всі потенційні можливості застосування даного засобу доказування, особливо, це стосується із використанням науково-технічних досягнень. До питань публічного управління, які потребують державного регулювання, відповідно до нових потреб, можна віднести наступні це: гармонізація законодавства України у сфері судово-експертної діяльності до норм Європейського Союзу; удосконалення механізмів захисту прав суб’єктів експертизи; перегляд порядку використання результат адаптація національних стандартів обліку та ведення баз даних експертиз; удосконалення інституційної системи управління тощо.

Посилання

Рішення Європейського суду з прав людини від 7 травня 2009 року (Скарга No 3451/05) у справі «Калачова проти Російської Федерації». Університет Міннесоти. Бібліотека по правам людини: вебсайт. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rkalachevacase.html. (дата звернення: 12.05.2023)

Угровецький О.П. Регламентація правового статусу судового експерта в адміністративному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 43. Т. 3. С. 229–234. URL:https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/496424.pdf (дата звернення: 23.05.2023).

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 №4038-ХХІІ База даних «Законодавство України». ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text

Хомутенко В.П., Хомутенко А.В. Інституційно-організаційне забезпечення судово-експертної діяльності в Україні. Експерт. 2022. Т. 4 (22)/2022. 59–79. URL: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2022-4(22)-59-79

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про судово – експертну діяльність та самоврядування судових експертів» 6284-2 від 22.11.2021. База даних «Законодавство України». ВР України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73258 (дата звернення: 03.12.2022).

Про судово-експертну діяльність: Проект Закону №6284 від 05.11.2021. База даних «Законодавство України». ВР України. URL : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28242 (дата звернення: 03.05.2023)

Олійник О. Законопроєкт «Про судово-експертну діяльність»: майбутнє (важливість законопроєкту). Новини Міністерства юстиції від 09.12.2021. URL : https://minjust.gov.ua/news/ministry/zakonoproekt-pro-sudovoekspertnu-diyalnist-maybutne-vajlivist-zakonoproektu (дата звернення: 03.05.2023)

Ткаченко Н., Алєксєйчук В. (2022). Моделі системи інституцій судової експертизи в Україні (переваги та ризики). Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 1 (26). С. 10–23. DOI: 10.32353/khrife.1.2022.02

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П