ЗМІНА КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.31

Ключові слова:

реформа децентралізації, місцеве самоврядування, правове регулювання, нормативно-правові акти, повноваження органів місцевого самоврядування, оптимізація повноважень

Анотація

У науковій статті встановлено, що реформа децентралізації передбачає встановлення нової моделі територіальної організації влади, встановлення нових завдань, компетенції та відповідальності, ефективний розвиток системи місцевого самоврядування та формування повноцінних територіальних громад, вдосконалення національної регіональної політика тощо. Водночас, успішне впровадження реформи децентралізації тісно пов’язане з формуванням нової генерації місцевих політиків та муніципальних службовців, які працюватимуть у абсолютно нових умовах та вимагатимуть нових знань, умінь та компетенцій. Це зумовлено, насамперед, зміною статусу громад та очікуваними завданнями, які стоять перед місцевою владою. Виходить, що з передачею більшої кількості повноважень органам місцевого самоврядування зросла й відповідальність цих органів. Зміцнення статусу українського місцевого самоврядування підвищить відповідальність громадян за забезпечення належного рівня життя. Примітно, що громади, об’єднані законами та планом розвитку, отримують усі повноваження якими зараз володіють міста обласного значення. Автор приходить до висновку, що децентралізація передбачає перерозподіл повноважень і повноважень між центральним і місцевим рівнями державної влади та перенесення фокусу на місцевий рівень для виконання заздалегідь визначених і гарантованих державою функцій. Розглядаючи децентралізацію, важливо знайти баланс між централізацією та децентралізацією, що необхідно для забезпечення правильного розподілу місцевої та центральної влади. Підвищення ефективності та підзвітності органів місцевого самоврядування, кращі перспективи для місцевого розвитку та запровадження демократії участі та захисту прав людини були виділені як причини, що призводять до більшої децентралізації органів місцевого самоврядування.

Посилання

Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. 2017. 110 с.

Randolf, R. (2019). Regional development policies and the challenge to reduce spatial inequalities in Brazil. Area Development and Policy. Vol. 4, Iss. 3 (рр. 271–283). DOI: 10.1080/23792949.2019.1570824

Петровський П. М. Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб’єкта регіонального розвитку в Україні. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 13-20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_4_3

Oleksandr O. Bryhinets, Ivo Svoboda, Oksana R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, Valentyna Yu. Radich (2020) Public value management and new public governance as modern approaches to the development of public administration. Revista San Gregorio. SPECIAL EDITION-2020

Данилишин Б.М., Пилипів В.В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5–11.

Петровський П. М. Сервісна концепція державного управління. Енциклопедія державного правління у 8 т. Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с

Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення 20.01.2022 року)

Anosisye M. Kesale, Christopher Mahonge & Mikidadi Muhanga (2022) Effects of decentralization on the functionality of health facility governing committees in lower and middle-income countries: a systematic literature review, Global Health Action, 15:1, DOI: 10.1080/16549716.2022.2074662

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (Дата звернення 20.01.2022 року)

Rodríguez-Pose, A., & Muštra, V. (2022). The economic returns of decentralisation: Government quality and the role of space. Environment and Planning A: Economy and Space, 54(8), 1604–1622. URL: https://doi.org/10.1177/0308518X221118913

«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»: Закон України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#Text (Дата звернення 20.01.2022 року)

Слюсарчук О. П. Фінансова децентралізація у контексті реформування міжбюджетнихвідносин: кількісні виміри та індикатори Наукові записки Інституту законодавства Верховної РадиУкраїни. 2021. № 1. С. 143–154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_1_

Петленко Ю. В. Фінансова децентралізація як напрямок підвищення фінансовоїнезалежності місцевих бюджетів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. Вип. 4. С. 39-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2020_4_5

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / за ред. Кравціва В. С., Сторонянської І. З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Rose Ephraim Matete, Forms of decentralization and their implications for educational accountability in Tanzania, Heliyon, Volume 8, Issue 5, 2022, e09436, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09436.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022007241)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 7 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 7.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ