ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.19

Ключові слова:

цивільний процес, апеляція, апеляційний перегляд, апеляційне провадження, апеляційне оскарження, апеляційна скарга, суд апеляційної інстанції

Анотація

Основною метою написання статті є дослідження основних теоретичних понять інституту апеляційного перегляду судових рішень, що не вступили в законну силу та виконання завдань щодо визначення основних категорій в апеляційному провадженні. Попри велику значущість в судовій системі України, апеляційні суди не є органами контролю судів першої інстанції, адже судді захищені законом від будь-якого впливу та тиску на них у зв’язку зі здійсненням ними правосуддя. Тому дослідження діяльності та повноважень апеляційних судів здійснюється крізь призму гарантування справедливого суду шляхом перевірки рішень судів першої інстанції на дотримання вимог повноти, всебічності та справедливості. Теоретичні аспекти апеляційного провадження в цивільному процесі були предметом дослідження вчених-процесуалістів різних періодів часу. Про це свідчать праці О.О. Борисової, Є.В. Васьковського, М.А. Гурвіча, Д.Д. Луспеника, М.Й. Штефана, Ю.С. Червоного та багатьох інших вчених. Крім того, варто звернути увагу й на праці сучасних українських правників, в яких досліджувалися теоретичні питання інституту апеляції. Так, наприклад К.В. Гусаров у 2011 році захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві». Дисертації на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за темами: «Апеляційне оскарження в цивільному процесі України» (Чернушенко Є.А., 2003 р.); «Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України» (Трач О.М., 2009 р.); «Оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції» (Цихоня Д.Ю., 2015 р.); «Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції у цивільному судочинстві України» (Фролова О.В., 2017 р.); «Апеляційне провадження в цивільному процесі України» (Іліопол І.М., 2018 р.), також містять визначення основних категорій інституту апеляції в цивільному процесі України. Дослідження позицій цих учених дасть змогу найповніше зрозуміти сутність досліджуваної проблематики. При дослідженні апеляційного провадження в цивільному процесі необхідно визначити основні поняттєві категорії та характеристики даного інституту. На сьогодні постає низка проблемних питань, що постають у зв’язку з помилковим тлумаченням того чи іншого визначення у науці цивільного процесуального права. В одне й те саме поняття вкладають декілька значень та інтерпретацій, що призводить до неоднакового розуміння конкретного терміну. Тому, у зв’язку з обраною темою, слід надати визначення слову «апеляція» і дослідити поняття термінів «апелювати», «апеляційне оскарження», «апеляційне провадження» та «апеляційний перегляд», що походять безпосередньо зі слова «апеляція».

Посилання

Тимченко П. М. Апеляційне провадження у цивільному процесі: теоретичні аспекти проблеми // Судова апеляція. 2006. № 2 (3). С. 73–80.

Цивільний процес України : Підручник. За ред. Ю.С. Червоного. К.: Істина, 2007. 392 с.

Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 /Одеська юридична академія. Одеса, 2004. 198 с.

Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: дис... доктора юрид. наук: 12.00.03 /Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Харків, 2011. 431 с.

Іліопол І. М. Апеляційне провадження в цивільному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Іліопол Інна Михайлівна. Одеса, 2018. 250 с. URL.: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/10499?show=full

Цивільний процес України : підручник /За загальною ред. д.ю.н., доцента М.М. Ясинка. К. : Алерта, 2014. 744 с.

Цивільний процес України : академічнний курс : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. С.Я. Фурси. К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. 848 с.

Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13