ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЧЧИНИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.17

Ключові слова:

система покарань, штраф, ув’язнення, правопорушення, проступок, підробка, кримінальне законодавство, Кримінальний кодекс

Анотація

Стаття присвячена правовому аналізу кримінального законодавства Німеччини щодо запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти економічної системи, що є актуальним в умовах реформування вітчизняної правової системи та враховуючі евроінтеграційні процеси. Нині в Німеччині діє кримінальний кодекс (уложення) 1871 р. у редакції від 1.01.75. Він, як і КК України, структурно поділяється на Загальну та Особливу частини, що складаються з 35 розділів, 358 параграфів. «Кримінальним кодексом Федеративної Республіки Німеччина 1871 закріплюється класифікація, яка розділяє діяння на злочини (Verbrechen) і проступки (Vergehen). У ньому відсутнє поняття покарання, його цілей і системи, розділи присвячені каральній політиці розпочинаються з характеристики основних видів покарань. При формулюванні диспозицій статей Особливої частини німецький законодавець, на відміну від техніки КК України, виходить не з теорії покарання діяння, а з теорії покарання діяча. Аналізуючи представленні данні санкцій за кримінальні правопорушення проти економічної системи в Німецькому Кримінальному Кодексі, варто наголосити, що законодавець може встановлювати як мінімальні строки ув’язнення так і максимальні. Важливим положенням законодавства є особливий підхід до визначення санкцій за кримінальні правопорушення проти економічної системи. У даній статті представлено систематизацію норм Кримінального Кодексу Федеративної Республіки Німеччини, що визначають кримінально-карані діяння в сфері економіки. Проаналізовано зміст та структуру даного нормативно- правового акту, щодо злочинів проти економічної системи, встановлено, що дані злочини, визначаються в структурі різних розділів, охарактеризовано злочини в сфері економіки відповідно до КК ФРН. Метою правового аналізу є врахування досвіду Німеччини при реформуванні кримінального законодавства.

Посилання

Басалюк Н. В. Система покарань за кримінальним законодавством Німеччини, Швейцарії, Франції. Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної наукової конференції. Одеса. 2020. С. 178–182.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

Дроздов О., Дроздова О. Відмінності та позитиви кримінального законодавства ФРН. Закон і Бізнес. 2018. №7(1357)

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung. Strafgesetzbuch. BGBl. I S. 2146. Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13