ДИНАМІКА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.13

Ключові слова:

військовослужбовці-учасники бойових дій, ціннісно-смислова сфера, посттравматичне зростання, посттравматичний стресовий розлад

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність та доцільність проведення психологічних досліджень у напрямку військової психології. Адже особливості несення служби мають значний вплив на фізичні та духовні властивості військовослужбовців, випробовують їх здатність активно протидіяти екстремальним, вкрай небезпечним для життя чинників, зберігати волю і рішучість. До того ж тривалий, інтенсивний досвід участі в бойових діях зумовлює зміну внутрішньої картини світу військовослужбовців, їх життєвих смислів, трансформацію вже сформованої системи цінностей, актуалізує комплекс специфічних потреб. Військовослужбовці намагаються співвіднести власні цінності з новим оточенням, віднайти смисл виконувати новий вид військової діяльності та, головне, відшукати сенс власного буття. В свою чергу, повернення до мирного життя військовослужбовців-учасників бойових дій складніше відбувається при непорозумінні з оточуючими та близькими людьми. Набуті в бою цінності та смисли часто не співпадають зі світосприйняттям соціуму, що породжує кризові явища розвитку ціннісно-смислової сфери, відбувається злам та подальше «роздвоєння» ціннісно-смислових орієнтацій. Внаслідок численних кризових ситуацій ціннісно-смислова сфера військовослужбовців-учасників бойових дій зазнає значних змін, тобто реструктуризується, що може мати як конструктивний, так і деструктивний розвиток. Конструктивний розвиток військовослужбовців-учасників бойових дій зумовлює адаптивність до екстремальних умов несення служби та є причиною посттравматичного зростання. Водночас, деструктивний розвиток формує дезадаптивність військовослужбовців до бойових умов, є причиною психофізіологічних порушень та розвитку посттравматичного стресового розладу. Якщо при посттравматичному зростанні психологічна підтримка військовослужбовців-учасників бойових дій може надаватись як підтримуюча робота з метою їх подальшого саморозвитку та самовдосконалення, то при визначенні посттравматичного стресового розладу – психологічна допомога є більш глибинною та вимагає детального опрацювання психологічних кризових подій.

Посилання

Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін. Реферативний опис роботи / М. М. Слюсаревський, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко, В. О. Татенко, П. П. Горностай, О. М. Кочубейник, Б. П. Лазоренко. Київ: Талком, 2020. 318 с.

Колесніченко О. С. Засади бойової психологічної травматизації військовослужбовців : монографія. Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. 488 с.

Левенець О. А. Динаміка особистісних змін та ціннісних орієнтацій учасників бойових дій. Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. Справ, 2016. С. 100–102.

Мацегора Я. В. Особливості ціннісно-смислової сфери військовослужбовців-учасників бойових дій. Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. Справ, 2016. С. 95–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13