МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ЗЕМЕЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.9

Ключові слова:

територіальна громада, земельні ресурси, земельна децентралізація, система публічних відносин, публічне управління, органи публічного управління, сталий розвиток територій, соціальний захист, громадські організації, інститути громадянського суспільства

Анотація

У статті виконано розв’язання актуальної наукової проблеми удосконалення ключових аспектів механізму публічного управління та адміністрування системою суспільно-економічних відносин (в частині проведення земельної децентралізації та надання соціальних послуг) на рівні територіальних громад; досліджено ґенезу та теоретичний підхід до формування системи земельних відносин територіальних громад, основи розбудови публічного управління системою суспільно-економічних відносин у разі надання соціальних послуг, зокрема проаналізовано процес формування і реалізації публічного управління суспільно-економічними відносинами в територіальних громадах та їх відображення у нормативно-законодавчій площині; обґрунтовано підходи щодо реалізації публічного управління системою публічних відносин в Україні та зарубіжних країнах; досліджено стан і процеси формування та реалізації публічної політики на рівні територіальних громад України; наведено проблеми інституціоналізації публічного управління системою публічних відносин у територіальних громадах, що дало змогу виділити ключові фактори впливу та змін; оцінено зарубіжний досвід публічного управління сфери соціального захисту; обґрунтовано побудову та аналіз модернізованої суспільно-економічної моделі держави з диференційованою стратегією функціонування сучасного механізму публічного управління та адміністрування з метою розв’язання актуальних проблем державного та публічного управління, адміністрування, розбудови територіальних громад, що вимагає модернізації суспільно-економічних процесів в органах публічного управління, формування нових підходів до застосування державної політики; запропоновано застосування шляхів модернізації механізму публічних відносин на рівні територіальних громад, що відповідає досягненню відповідних цілей і завдань на всіх рівнях публічного управління та місцевого самоврядування з використанням критеріїв та показників оцінювання результативності цієї реалізації, зокрема в частині земельних ресурсів та соціальних послуг.

Посилання

Полянська Я. В. Аналіз стану і процесів формування економічних відносин місцевої влади та територіальних громад. Evropský politický a právní diskurz Європейський політико-правовий дискурс : міжнародний науково-теоретичний журнал. 2020. Т. 7. № 6. С. 196–203.

Яценко Т. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій з питань реалізації делегованих повноважень. Local Government. Public Adninistration and Local Government. 2016. № 2 (29). С. 183–189.

Возний С.О. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних територіальних громад. Теорія та практика державного управління 2016. Вип. 4. С. 187–192.

Кожуріна В. М. Система публічного управління земельними відносинами громад. Держава те регіони. Серія: Державне управління. 2020. Вип. № 2. С. 166–172.

Мелконян А.Г. Історичні та організаційно-правові основи формування вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2021. №32 (71). С. 27–31.

Шевченко О.О., Бутов Д.О., Леонтьєв А.Л. Модернізація системи публічного управління в умовах децентралізації влади: питання цифрового та інклюзивного місцевого розвитку. Зб. наук. праць «Право та державне управління». 2021. Вип. № 4/2021. С. 96–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ