МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.4

Ключові слова:

додаткові заходи індивідуального характеру, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод механізм державного управління, національний інститут з прав людини, основоположні свободи, права людини

Анотація

У статті проведено аналіз і систематизацію теоретичні засади дослідження інституту прав людини в публічному управлінні. З цією метою доповнена методологічна основа дослідження інституту прав людини в сучасній науці державного управління, а також проаналізована правореалізація як базова функція публічноуправлінської діяльності в галузі прав людини. Особливу увагу приділено публічноуправлінським стандартам дотримання прав і свобод людини у форматі соціальної, правової держави. На цій основі в статті проаналізовано конституційний зміст і інституціональну сутність соціальної, правової держави, а також соціальну спрямованість публічноуправлінської діяльності в контексті правозабезпечення. Особливу увагу приділено міжнародним стандартам у сфері гуманізації публічного управління та шляхам їх реалізації на рівні національної держави. З цією метою у статті розглянута інституційна система забезпечення конституційних прав і свобод в умовах запровадження воєнного стану та проведення антитерористичних заходів. Доведено необхідність пошуку нових правових підходів до формування національного конституційного законодавства для вирішення проблемних питань конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Вказано, що формування дієвих механізмів забезпечення прав і свобод людини є фактором становлення громадянського суспільства, основою функціонування його інститутів і показником рівня цивілізованості Української держави. Наголошено, що інститут прав людини завжди є об’єктом конституційно-правового регулювання національної правової системи. При цьому власне осібний національний формат правотворення сучасної правової держави характеризується спільними властивостями на основі концептуальних міжнародних документів, перш за все, Конвенції прав людини та основоположних свобод. Сучасні правові реформи в Україні, обумовлені гармонізацією національного та європейського законодавства актуалізують завдання гуманізації всієї державної політики, особливо в умовах правового режиму воєнного стану.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996року. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Радченко О. Родові ознаки категорії механізм в соціальних науках. Публічне управління: теорія та практика. 2013. № 3. С. 19–25.

Рудніцька Р. Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 4. С. 50–60.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція прав людини: Закон України від 17 липня 1997 року № 475. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text/

Лемак В. Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003. 40 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ