СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.23

Ключові слова:

прострочення сторони, розумний строк, момент передачі товару

Анотація

Дана наукова стаття присвячена дослідженню темпоральних вимірів при регулюванні відносин щодо укладення та виконання договору роздрібної купівлі-продажу. Вказується, що саме специфіка предмету дозволяє виокремити цей вид правочинів із середовища договірних взаємин стосовно передачі власності, що унормовуються загальними правилами. В роботі приділена спеціальна увага тим правовим нормам відповідного розділу Цивільного кодексу, які викликають неоднозначне реагування серед спеціалістів. Так, піддана критиці невизначеність механізму ч. 3 ст. 700 ЦК України, який встановлює відповідальність продавця за безпідставне невиконання обов’язку щодо перевірки властивостей або демонстрації користування товаром до його купівлі. Вказано на відсутність причинного зв’язку між правопорушенням та юридичним наслідком його – санкцією. Надані пропозиції щодо коригування чинного законодавства. З’ясовані питання про момент і місце передачі товару за договором роздрібної купівлі-продажу. Особливо це важливо для випадків, коли згідно з диспозитивною нормою ст. 704 ЦКУ сторони домовилися про доставку товару покупцеві. В такому разі продавець зобов’язаний доставити його упродовж обумовленого строку за місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару не вказане, – за місцем проживання чи місцезнаходженням покупця. Подібна доставка має відбутися у строк, про який домовилися сторони. Коли період виконання даного обов’язку не визначено у правочині, товар має бути доставлений у розумний строк. Детально вивчена правова ситуація навколо законодавчого правила, за яким покупець вправі протягом чотирнадцяти днів від часу продажу обміняти непродовольчий товар неналежної якості на аналогічний товар. Проведене дослідження дало змогу визначитися: правило ч. 1 ст. 707 ЦКУ веде мову про обмін речі, дефектність якої можна встановити відразу після її придбання, тобто, за наявності відкритих недоліків. Якщо ж дефект має прихований характер чи виявляється лише в процесі експлуатації, покупець має право вимагати від продавця чи виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі у разі виявлення ним протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов’язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем.

Посилання

Паєнок А.О. Правова характеристика порядку укладення договору роздрібної купівлі-продажу товарів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 5. Т. 1. С. 102-107.

Полуніна О. О. Предмет договору купівліпродажу. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія: Право. 2014. Вип. 29. Т. 1. С. 168–171.

Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.03 К., 2011. 38 с.

Гуйван П.Д. Теоретичні питання строків у приватному праві: монографія. Харків: Право, 2014. 632 с.

Паєнок А. Характеристика особливостей предмета договору роздрібної купівлі-продажу як однієї з його істотних умов. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 40-45.

Цивільне право України. У 2-х т. / За ред.. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. К. : Юрінком Інтер, 2004. Т. 2. 552 с.

Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу. Підприємництво, господарство і право. 2006. № 11. С. 21-23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13