СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.2

Ключові слова:

інформаційні технології, кібербезпека, підвищення кваліфікації, професійна підготовка, фахівці із кібербезпеки

Анотація

Динамічний розвиток української держави потребує практично щорічної корекції концептуальних підходів до розвитку інформаційних технологій та питань кібербезпеки у суспільстві. Система вищої освіти стає стратегічною сферою формування професійних компетентностей фахівців відповідно до потреб світового ринку праці. Виникає гостра потреба в адаптації даних питань не тільки на законодавчому, нормативно-правовому, економічному рівні, але і в динамічній перебудові загальної мети та стратегічних напрямів реформування всіх ланок освіти згідно зі світовими стандартами. Українська держава будує власну національну систему ІТ-індустрії та відповідну сферу кібербезпеки. Нині в усьому світі надзвичайно актуальною є проблема підготовки висококласних фахівців у сфері кібербезпеки. Із врахуванням тенденцій сучасного ринку праці збільшується кількість закладів вищої освіти, здатних впроваджувати освітню діяльність у напрямку підготовки таких спеціалістів. До недавнього часу підготовка таких кадрів в Україні здійснювалася в достатньо обмежених обсягах, а молодь, яка отримувала вищу освіту за даною спеціальністю, змушена була виїжджати працювати за кордон або ж працювати всередині країни на потреби зарубіжних замовників. Дана ситуація складалася упродовж декількох останніх років і зумовила підсилення кадрового голоду щодо спеціалістів у сфері кібербезпеки. У статті здійснено порівняльний аналіз щодо підготовки громадян України за спеціальностями галузі знань «Інформаційні технології» (у тому числі за спеціальністю 125 «Кібербезпека») за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти і науковим напрямком та у відповідному територіальному відношенні, який показує нерівність розташування українських закладів вищої освіти, що, своєю чергою, призводить до нерівномірного подальшого працевлаштування фахівців із кібербезпеки та має неабиякий вплив на їх попит на ІТ-ринку. З’ясовано, що на теперішній час підвищення кваліфікації ІТ-фахівців у галузі знань «Інформаційні технології» та з питань кібербезпеки забезпечується у тому числі державними та приватними закладами вищої освіти. За результатами складеного переліку державних і приватних закладів вищої освіти, які здійснюють підвищення кваліфікації за тематикою пов’язаною з вивченням інформаційних технологій та кібербезпеки, необхідно зробити висновок, що процес кіберосвіти тільки починає свій розвиток у більшості регіонів України.

Посилання

Арсенович Л. А. Організація професійної підготовки фахівців із кібербезпеки основними суб’єктами національної системи кібербезпеки: практичний аспект. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 1 (62) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. C. 91–105.

Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах США [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бистрова Богдана Василівна ; Інст. пед. освіти і освіти дорос. НАПН України. Київ, 2018. 254 с.

Рейтинг вишів DOU 2019: у Могилянки з’явився конкурент за перше місце, а КПІ за межами 10-ки лідерів. URL: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2019/?from=doufp#ucu.

Як карантин вплинув на українських програмістів. Українське інтернет-видання «День». URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/it-v-onlayn.‑‑

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ