РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У НАРОДНОМУ ЦІЛИТЕЛЬСТВІ ТА ІНШИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.1

Ключові слова:

корупція, цілительство, народна медицина, реабілітація, антикорупційна діяльність, охорона здоров’я

Анотація

В статті досліджено особливості антикорупційної політики у народному цілительстві та інших видах діяльності в охороні здоров’я. В роботі досліджені корені корупційних основ народної медицини та інших видів супутніх медичних практик, що здійснюються особами без спеціалізованої медичної освіти. В статі проаналізовані правові основи здійснення лікувальних та підтримуючих терапій і реабілітації широкого спектру пацієнтів всіх вікових груп та за іншими соціально-демографічними показниками. В статті проаналізовано кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством). Визначено особливості порядку видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей на території України. В роботі дискутується питання внесення козацької медицини та інших підвидів української народної медицини до нормативно-правових документів, які регулюють можливість здійснення лікування за методиками народної медицини. Вивчено особливості надання реабілітаційних послуг різної спрямованості та корупційних ризиків, які виникають в процесі реабілітації осіб з інвалідністю та в медичній сфері в цілому та шляхи їх зменшення. В статті розглянуто корупційні ризики та умови, що сприяють порушенню корупційного законодавства в сфері охорони з боку осіб, які займаються реабілітаційною діяльністю, закладені в Законах України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та Законі України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». В статті конкретизовано перелік осіб, які мають право займатися реабілітаційним процесом в сфері охорони здоров’я та проблеми можливих корупційних порушень в сфері реабілітації. Надано пропозиції щодо впровадження механізмів попередження корупційних порушень в сфері охорони здоров’я у народному цілительстві та інших видах діяльності в охороні здоров’я, зокрема в реабілітації, шляхом посилення ролі громадськості та внесення змін у діючі нормативно-правові документи, що регулюють антикорупційну політику України в сфері охорони здоров’я.

Посилання

Брелюс Г. Основи Су-Джок терпії. Дніпро : Середняк Т. К, 2019, 138 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text.

Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я: Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text.

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005 № 2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text.

Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), затверджені наказом МОЗ України від 16.03.2016 № 189. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0492-16#n4

Ковальський В. Чому екстрасенсів і ворожок не карають за масові обмани. https://vechirniy.kyiv.ua/news/8223.

Кремер В. Чому посилюється ефект плацебо? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/health/2015/10/151024_placebo_effect_rl.

Крупина В. Легалізація абортів у Радянському Союз. URL: https://www.jnsm.com.ua/h/1123T.

Мосаєв Ю. Соціально-правові особливості екологічного напрямку соціальної та фізичної реабілітації в Україні. Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції зміжнародною участю (м. Запоріжжя, 27-28 травня 2021 р.) / за заг. ред. Ю.М. Колесника. Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. С. 57-59.

Позднякова-Кирбят’єва Е.Г. Шляхи вдосконалення українського законодавства в сфері реабілітаційної діяльності. Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 27-28 травня 2021 р.) /за заг. ред. Ю.М. Колесника. Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. С. 68-70.

Порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей, затверджений наказом МОЗ України від 23.09.2013 № 822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1943-13#n14.

Токмак М. Про козацьку медицину. День. 2009. №84. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/prokozacku-medicinu.

Шилер І. Заряджали воду і лікували по телевізору: чим народні цілителі залучали радянських громадян. URL: https://www.forumdaily.com/uk/zaryazhali-vodu-i-lechili-po-televizoru-chem-narodnye-celiteli-privlekalisovetskix-grazhdan.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ