СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.17

Ключові слова:

поліція, засоби масової інформації, повноваження, взаємодія, комунікація, імідж, соціальні мережі.

Анотація

Мета написання наукової статті – на підставі аналізу діяльності поліції зарубіжних держав щодо взаємодії з ЗМІ запропонувати шляхи удосконалення діяльності Національної поліції України у даному напрямку. Автор зазначає, що в період реформування МВС України у 2014 року найбільшу участь у процесі взяли дві держави – Грузія, як держава, що так само провела реформу поліції незадовго до подій в Україні, та США, як держава- наставниця, помічник та спонсор проведення процесів реформування в Україні. Також підкреслено, що європейським лідером у формуванні демократичних засад в державі являється Великобританія. Тому саме досвід поліції цих держав щодо взаємодії з ЗМІ використано у даній роботі. Аналізуючи досвід Грузії, автор виділяє спільні з Україною процеси у реформуванні поліції: провідна роль ЗМІ рамках масштабної інформаційно-іміджевої компанії; наближення фігури поліцейського до громадянина; осучаснення поліції; розвиток комунікативних навичок поліцейських. Автор підкреслює переваги соціальних мереж для поліцейських перед традиційними формами ЗМІ: негайність, взаємодія, аудиторія. Зроблено висновок, що у США робота поліції щодо взаємодії з ЗМІ перебуває на професійній та навіть науковій стадії, адже розробляються стратегії, політика органу поліції у взаємодії з ЗМІ, аналізується аудиторія і відповідним чином видається інформація, виробляються рекомендації щодо спілкування з представниками ЗМІ, а також відбувається підготовка поліцейських до спілкування з журналістами. Запропоновано дві основні доктрини для української поліції для переходу у спілкуванні з населенням через ЗМІ на професійний рівень: підготовка фахівцями підрозділів зв’язків з громадськістю поліцейських до спілкування з ЗМІ; запровадження спеціального навчального курсу під час здобування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», який дозволяє поліцейським обіймати керівні посади, наприклад, «Онлайн-комунікація: нове обличчя громадської безпеки». Наголошено на тому, що, хоча стосунки поліцейських та ЗМІ різко розвинулися в епоху Інтернету та соціальних медіа, особистий контакт із ЗМІ все ще є важливою частиною роботи. Аналізуючи досвід Великобританії, запропоновано українським поліцейським знаходити можливість проводити консультації з колегами, керівництвом, освітянами, науковцями під час надання відповіді на конкретні питання журналістів, що виходять за межі компетенції поліцейського.

Посилання

Коммуникационные решения как способ повышения доверия к полиции. Опыт Грузии. URL: https://www.astanacivilservicehub.org/uploads/case_studies/Case-study__Georgia__HUB__01-2020_FINAL_FIN.pdf

Police Media Relations and Social Media Strategies. URL: https://onlinedegrees.sandiego.edu/police-mediarelations- and-social-media/ 3. Guidance on Relationships with the Media. APP Reference Material. College of Policing. 2013. May. 12 p. URL: https://www.npcc.police.uk/documents/reports/2013/201305-cop-media-rels.pdf

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/580-19#Text (дата звернення: 02.05.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 7 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 7.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ