КРИПТОВАЛЮТА – ЧИ МОЖЕ БУТИ ПРАВОВОЮ ДЕФІНІЦІЄЮ?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.15

Ключові слова:

віртуальні активи, криптовалюта, біткоїн, стейблкоїн, токен, цифрова валюта, віртуальні валюта, електроні гроші, безготівкові гроші, грошові сурогати.

Анотація

У статті проводиться дослідження слова «криптовалюта», яке загальноприйняте та загальновизнане для застосування до новітніх технологій розподіленого реєстру, які наразі активно використовуються в мережі Інтернет, як елемент успішного фінансового інструменту «е-комерції». В іншій інтерпретації відповідне поняття внесене, як правова дефініція – «віртуальні активи», до Закону України «Про віртуальні активи» від 17.02.2022 року №2074-IX, та інші пов’язані з ним нормативно – правові акти України. Розглядається первинний термінологічний «предок» офіційного терміну правового поля України, з точки зору етимології та вмісту його поняття, – на предмет визначення його придатності, у якості сучасної правової дефініції. Виходячи із проведеного дослідження, було встановлено, що слово «криптовалюта» у перспективі не повинно стати правовою дефініцією в Податковому кодексі України, як це пропонувалося раніше у подібному законопроекті №9083 від 17.09.2008 року, через намір введення нового п.п.14.1.95. З огляду на те, що воно не відображає, щодо об’єкту який воно описує, а ні економічної сутності, а ні технологічної, – та взагалі такому об’єкту не притаманні належні характеристики, які відносяться до слів, з яких воно складено, а саме крипто та валюта. З огляду на проведений аналіз дотримуємося думки, щодо внесення у Податковий кодекс України, через Законопроект 7150, більш ємної назви, для об’єкту, який нині описує слово «криптовалюта», як то – «приватний токен», або для деяких з видів, які дійсно мають властивості, щодо збереження у таємниці для всіх відомості про їхнє походження, ймовірно може слугувати назва "крипто знаки / токен".

Посилання

Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007.

Большой энциклопедический словарь / ред. Прохоров А. М., 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Норинт, 2004. 1456 с.

Большой юридический словарь / ред. Сухарев, А. Я., Крутских, В. Е. 2-е изд, перераб. и доп. Москва : Инфра-М, 2002. 703 с. URL: https://dlib.rsl.ru/01000973040 (дата звернення: 09.04.2022).

Відкликаний Проект № 9083 Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні від 14.09.2008 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=64597 (дата звернення: 19.04.2022).2008.

Великий тлумачний словник української мови / за ред. Т. В. Ковальова. Харків : Фоліо, 2005.

Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / за ред. А. П. Загнітко. Донецьк : Бао, 2008.

Короткий тлумачний словник української мови / за ред. Д. Г. Гринчишин. 3-тє вид. Київ : Радянська Школа ; Просвіта. 2004.

Новий тлумачний словник української мови : у 3 томах / за ред. Яременко В., Сліпушко О. Київ : Аконіт, 2008.

Новый словарь иностранных слов / за ред. Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. ; изд. 3-е, испр. и доп. Москва : Азбуковник, 2008. 1040 с.

Сучасний тлумачний словник української мови / за ред. В. В. Дубічинський ; 2-ге вид. випр. й доп. Харків : Школа, 2014.

Словник української мови : у 11 т. / за ред. Білодід, І. Київ : Інститут мовознавства імені Потебні АН УРСР ; Наукова думка, 1970–1980.

Словник української мови / за ред. Жайворонок В. Київ : Інститут української мови НАН України ; Просвіта, 2005–2016.

Словарь иностранных слов и выражений / за ред. Зенович Е. С. 2008. 784 с. URL: https://slovar.cc/rus/ inostr/1409284.html

От колеса до ракеты. Куда можно потратить криптовалюту сейчас. РБК Крипто. 14.02.2019. URL: https://www.rbc.ru/crypto/ (дата звернення: 03.04.2022).

Какие виды криптовалют бывают? vc.ru. 08.05.2020. URL: https://vc.ru/crypto/125924-kakie-vidy-kriptovalyutbyvayut (дата звернення: 12.04.2022).

Криптовалюта. Википедия. 15.03.2022. URL: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80% D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0&oldid=120665250 (дата звернення: 08.04.2022). 17. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов : свыше 25 000 слов и словосочетаний. Москва : Эксмо, 2005. 939 с.

Лаборатория Касперского: 13% потребителей совершали онлайн-покупки за криптовалюты. 14.02.2019. URL: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-13-potrebiteley-sovershali-onlayn-pokupki-za-kriptovalyuty/ (дата звернення: 03.04.2022). 19. Однотомный большой юридический словарь. Slovar.cc. URL: https://slovar.cc/pravo/slovar-bolsh/2470664. html (дата звернення: 09.04.2022).

Отчет ФАТФ. Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ. Франция. Париж : ФАТФ, 2014. URL: https://eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_FATF_2014.pdf (дата звернення: 12.04.2022).

Про валюту і валютні операції. Закон України від 21.06.2018 р. № 2473–VIII. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/T182473 (дата звернення: 18.04.2022).

Про віртуальні активи. Закон України від 17.02.2022 р. №2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2074-20 (дата звернення: 15.04.2022).

Проект № 7150 Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами від 13.03.2022 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39211 (дата звернення: 15.04.2022).

Современный энциклопедический словарь. Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1997. 600 с. URL: https://slovar.cc/enc/sovremenniy/1840867.html

Український тлумачний словник / за ред. Бусел В. Київ ; Ірпінь : Перун, 2001–2016.

Энциклопедический словарик. URL: https://slovar.cc/enc/slovarik/1806264.html (дата звернення: 15.04.2022).

Энциклопедический словарь / ред. Андреевский И. Е., Брокгауз, Ф. А., Ефрон, И. А. и др. Санкт-Петербург : Семеновская Типолитография, 1890. 485 с.

Greenberg A. Crypto Currency. Forbes. 20.04.2011. URL: https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technologypsilocybin- bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html (дата звернення: 08.04.2022).

Measuring Global Crypto Users. A Study to Measure Market Size Using On-Chain Metrics. 2021. С. 16. URL: https://crypto.com/images/202107_DataReport_OnChain_Market_Sizing.pdf (дата звернення: 03.04.2022).

Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2009. С. 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13