ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СТАН І ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.6

Ключові слова:

державне регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я, державно-приватне партнерство, інновації у сфері охорони здоров’я, інноваційний розвиток системи охорони здоров’я, система охорони здоров’я

Анотація

Встановлено, що державне регулювання відіграє важливу роль у інноваційному розвитку системи охорони здоров’я: забезпечує підтримку інноваційного розвитку, контролює процес надання якісних медичних послуг з метою збереження та зміцнення здоров’я громадян, продовження тривалості життя населення України. Проаналізовано показники, що характеризують інноваційний розвиток системи охорони здоров’я в Україні, та зроблено висновок про їх суттєве погіршення протягом останніх десяти років. Виявлено основні причини, що стримують інноваційний розвиток системи охорони здоров’я в Україні: відсутність згоди й координації дій між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими й виробничими організаціями, іншими суб’єктами господарювання галузі охорони здоров’я щодо вирішення завдань розвитку інноваційної діяльності; недосконалість нормативно-правового забезпечення державної інноваційної політики у сфері охорони здоров’я; недостатнє використання інструментів державно-приватного партнерства у цій сфері; відсутність або обмежена ефективність інноваційної інфраструктури, яка має сприяти розвитку інноваційного підприємництва у сфері охорони здоров’я; недосконалість механізмів економічного стимулювання підприємств до наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та інноваційної діяльності у сфері охорони здоров’я, а також інноваційно-технологічної модернізації виробництва; низький платоспроможний попит внутрішнього ринку на здобутки вітчизняної медичної та фармацевтичної науки й втрата нею впливу на інноваційно-технологічний розвиток вітчизняного фармацевтичного виробництва і системи охорони здоров’я країни в цілому; систематичне невиконання державою фінансових умов реалізації державних цільових і місцевих програм, що враховують завдання інноваційного розвитку охорони здоров’я, та фундаментальних наукових досліджень у цій сфері; недостатнє використання науковцями та малим і середнім бізнесом можливостей щодо участі у міжнародних інноваційних програмах і проектах.

Посилання

Валовий внутрішній продукт України (у поточних цінах). URL: http://ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2016_2020_u.htm

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV: зі змінами згідно закону України від 21 лип. 2020 р. № 815-IX. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html

Звіт про виконання бюджетних програм Національної академії медичних наук України за 2019 р. URL: http://amnu.gov.ua/wp-content/uploads/2020/files/zvit2019.xls

Наукова та інноваційна діяльність України у 2010 р. : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2011. 282 с.

Наукова та інноваційна діяльність України у 2017 р. : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 178 с.

Наукова та інноваційна діяльність України у 2018 р. : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 108 с.

Наукова та інноваційна діяльність України у 2019 р. : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2020. 100 с.

Пашков В. М. Господарсько-правове забезпечення інноваційності фармацевтичного виробництва та його продукції. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : кол. монографія / за наук. ред. Д. В. Задихайла. Т. 2. Харків : Юрайт, 2013. С. 60–133.

Петрух О. А. Інноваційний розвиток сфери охорони здоров’я України. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 107–110.

Про затвердження Уточненого переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2019 році : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 черв. 2019 р. № 1459. URL: https://moz.gov.ua

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011–2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 22 черв. 2011 р. № 725. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP110725?an=73

Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 роки : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 вер. 2010 р. № 769 : зі змінами згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 вер. 2013 р. № 843. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ11951.html

Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та інших захворювань : проект розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 черв. 2020 р. URL: https://moz.gov.ua/

Скільки коштів витрачають на науку в університетах? : аналіт. записка Центру економічної стратегії та Національного інституту стратегічних досліджень. Київ, 2020. 48 с. URL: https://ces.org.ua/

Україна опустилася в рейтингу інноваційних економік Bloomberg Innovation Index 2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859436-ukraina-opustilasa-v-rejtingu-innovacijnih-ekonomik-bloomberg.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ