Поточний номер

№ 2 (2024): Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права
Опубліковано: 2024-06-24

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 3 ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

РОЗДІЛ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П

РОЗДІЛ 6 ПРАВО

Переглянути всі випуски

Шановні читачі журналу!

Представляю вам наукове видання – «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права», засновником якого є Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив».

Передумовою заснування нового наукового фахового журналу є сучасна потреба у вирішенні широкого кола наукових і практичних завдань, наявних у вітчизняній науці публічного управління та адміністрування, юридичній науці та психології, що зумовлені трансформаційними змінами в державі й суспільстві, демократизацією всіх сфер суспільного життя та євроінтеграційними процесами на сучасному етапі державотворення.

Журнал стане важливим теоретико-методологічним підґрунтям для широкого кола науковців. Він спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, на висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України, психології і психологічної освіти, публічного управління й адміністрування. Діяльність редакційної колегії сприятиме формуванню відкритого інформаційного середовища, що забезпечуватиме взаємодію провідних фахівців та молодих учених, активізуватиме розвиток міжнародного співтовариства фахівців у галузі юридичних і психологічних наук, а також у галузі публічного управління та адміністрування.

Видання буде містити доктринальні наукові розробки та аналіз проблем у галузі вищезазначених наук, а також шляхи їх вирішення. Наукова дискусія науковців на сторінках журналу «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» сприятиме пошуку шляхів вирішення завдань наукового забезпечення діяльності органів влади та розвитку вітчизняної науки.

Наш журнал виходитиме чотири рази на рік, що дасть можливість публікувати власні наукові дослідження визнаним науковцям, докторантам, аспірантам і широкому колу практиків. Упевнений, що наше видання сприятиме спільним зусиллям наукової спільноти юристів-практиків, психологів, посадових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування в розвитку вітчизняної науки, а також посяде провідне місце в переліку наукових видань як в Україні, так і за її межами.

Щиро запрошую до співпраці! Бажаю успіхів і натхнення у проведенні наукових досліджень!

З повагою
головний редактор журналу
«Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права»
кандидат наук з державного управління
Фаіг РАГІМОВ