ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.13

Ключові слова:

державна екологічна політика, належне екологічне врядування, організаційне забезпечення, органі- заційна спроможність, сервісна держава, механізми реалізації сервісно-орієнтованої державної екологічної політики

Анотація

У статті визначено, що спектр зовнішніх і внутрішніх чинників (стрімкий розвиток цифрових і «зелених» тех- нологій) впливає на вибір курсу й стратегічних напрямів розвитку державної екологічної політики; на характер змін у роботі органів публічної влади, що працюють у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища; на механізми реалізації сервісно-орієнтованої державної екологічної політики в Україні. «Організаційне забезпечення» та «організаційний механізм реалізації сервісно-орієнтованої державної екологічної політики» розглянуто як синонімічні словосполучення, основу для регулювання взаємодії між ключовими стейкхолдера- ми й вироблення єдиних «правил гри», необхідних для досягнення мети державної екологічної політики. Організаційне забезпечення за такої умови представлено як сукупність норм і правил, систему екологічних ціннос- тей, підходів і принципів, національних і міжнародних директив і регламентів, різних методів, форм та інструментів, що мають бути закріплені на рівні стратегічних документів України, інших нормативно-правових актів. Розкрито зміст організаційної спроможності органів публічної влади, що працюють у сфері екології та охорони навколиш- нього природного середовища на національному, регіональному й місцевому рівнях як їх здатність формувати безпечне серед- овище для розвитку галузі; створити сприятливі умови для задоволення запитів суспільства за мінімального використання ресурсів (фінансових, людських, часу), виконати міжнародні й інші екологічні зобов’язання країни. Ефективність їх роботи пов’язана з комплексним забезпеченням (комплексним механізмом) реалізації сервісно-орієнтованої державної екологічної полі- тики, складові частини якого – фінансовий, економічний, інформаційний, нормативно-правовий та організаційний механізми. Визначено завдання сервісно-орієнтованої державної екологічної політики, реалізація яких поступово наблизять Україну до країн із належним екологічним врядуванням.

Посилання

Васильєва Н.В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 279–288.

Кириченко Ю.М. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 226–229.

Міністр Роман Абрамовський оприлюднив план пріоритетних дій Міндовкілля до кінця 2021 року / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 28 серпня 2021. URL: https://mepr.gov.ua/news/37948.html (дата звернення: 28.08.2021).

Національна доповідь Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2019 році. 2020. 559 с.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII (зі змінами і доповненнями від 01 січня 2021 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 25.08.2021).

Хилько М.І. Екологічна політика. Київ : Абрис. 1999. 364 с.

Що дає нам асоціація з ЄС? Попередження промислового забруднення (буклет підготовлено в рамках проєкту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії»). 2019. URL: https://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/scho-dae-asotsiatsiya-z-es/poperedzhennya-promyslovogozabrudnennya (дата звернення: 27.08.2021).

Environmental Performance Index. Country Pofile – Ukraine. URL: https://epi.yale.edu (дата звернення: 26.08.2021).

Ribot J. Waiting for Democracy. The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization, Washington, DC. 2004. 154 р.

The role of governance for improved environmental outcomes (Report Swedish Environmental Protection Agency). 2012 (September). 60 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ